Organizace tříd pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče, od školního roku 2017/2018 dochází ke změně v organizaci tříd MŠ. Byl ukončen provoz spec. třídy Sluníček. Třídy Berušek, Slůňat a Koťat samozřejmě zůstávají. Třídy budou opět uspořádány smíšeně. Dochází pouze ke změně v kombinaci věk. skupin v jednotlivých třídách. V předchozích