Plán akcí na měsíc:  Leden 2019

 

7. 1. 2019

 

„ My tři králové jdeme k vám,
 štěstí zdraví vinšujem vám.
 Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
 my jsme k vám přišli z daleka.“ 
Společně v MŠ oslavíme den Tří králů. Budeme si vyprávět o tradici „Tří králů“ a pranostikách.  Atmosféru podtrhnou  stylizované papírové královské koruny a zpěv koled s hudebním doprovodem na Orffovy nástroje a fanfrnochy, které s dětmi ve třídách vyrobíme. Každá třída si připraví malé „Tříkrálové“ představení  pro kamarády z ostatních tříd.
 
11.1. 2019
dopoledne
Navštíví nás oblíbené divadélko Koloběžka.
Tentokrát  přiveze  „Popletenou zimní pohádku.“
Podaří se nám popletenou pohádku rozmotat a napravit?
40,- Kč
14. 1. 2019

 

MŠ navštíví tradičně zdravotnické zařízení Prima Vizus.
Dle zájmu rodičů bude prováděno  preventivní screeningové vyšetření zraku dětí. Rodiče, kteří mají o vyšetření zájem se mohou nahlásit u paní učitelky ve své třídě.
150,-Kč
15. 1.  2019

dopoledne 

Preventivní program:
„Medvídek Brumla  –  jak se chránit“. „Když se stane nehoda,  nebo není pohoda,
musí přijet záchranáři, jejich maják jasně září.“
  Medvídek Brumla přijede do MŠ, aby nám ukázal,  jak se správně a  bezpečně chovat, abychom nepřišli k úrazu.
45,- Kč
21.1.2018

16.00 hod

Dovolujeme si pozvat všechny rodiče na další setkávání s odborníky.
Tentokrát nás čeká  příjemné setkání s Mgr. Evou Douskovou z Pedagogicko – psychologické poradny v Liberci, která se zaměří na školní zralost dítěte v posledním ročníku MŠ  a při jeho nástupu do  ZŠ.
 
28.1.2019

16.00 hod.

 

Základní  principy správného stravování jsou důležité u našich předškoláčků i školáků.
Dovolujeme si pozvat rodiče na setkání s odbornicí v oblasti zdravého stravování paní Radkou Ondruškovou. Budeme si povídat o správných stravovacích návycích dětí a o tom, jak je u dětí utvářet. Stravování a životní styl formují další život dítěte,  a proto je  důležité  se této oblasti více věnovat.
 
Recyklohraní
Naše MŠ se zapojila do soutěže s názvem:
„ Recyklohraní aneb ukliďme si svět.“
Prosíme rodiče o zapojení do sběru baterií, který bude probíhat po celý rok. Vítány jsou všechny baterie bez ohledu na velikost, typ či barvu. Kromě autobaterií. Týká se také malé  nefunkční či nepotřebné elektroniky.
 
  Prosíme rodiče o zapojení do sběru sušené pomerančové kůry. Kůru je možné nosit během celého měsíce ledna.