Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

Zápis do Mateřské školy „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace pro školní rok 2018/2019 bude probíhat podle stanovených podmínek a kritérií mateřské školy ( viz. příloha)

Zápis 2018-2019 – Podmínky a kritéria

Žádáme zákonné zástupce, aby se seznámili s průběhem zápisů do mateřských škol města Liberec na webovém portálu SML https://zapisydoskol.liberec.cz/faze-zapisu , kde bude probíhat elektronické vydávání žádostí ( systém vás provede vyplňováním žádosti, kterou si v závěru vytisknete).

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018