Fotogalerie MŠ – ochrana v rámci GDPR

Upozorňujeme zákonné zástupce, že fotogalerie na webu MŠ je přístupná pouze pod heslem, které je pravidelně měněno ( stanoveno ve školním řádu ). Heslo obdrží pouze zákonný zástupce dítěte na vyžádání u učitelky ve třídě. Heslo nesdělujeme telefonicky ani emailem.

Nástup nového zaměstnance do MŠ

Informujeme rodiče, že od měsíce února 2018 nastoupila  na pozici asistenta pedagoga do naší MŠ  paní učitelka Miluška Dlabolová, která v naší MŠ působila již v předchozích letech a je velmi zkušená. Zároveň nahradí doposud působící asistentku pedagoga Lucii Salabovou.

Den otevřených dveří

Z důvodu vysoké nemocnosti zaměstnanců i dětí se v měsíci únoru nebude v MŠ konat společný „Den otevřených dveří“. Pokud budou mít rodiče zájem navštívit s dítětem MŠ – dohodnou se individuálně na tel. čísle 485 134 625 se zástupkyní