Vážení rodiče,

chtěla bych Vás touto cestou požádat o vyplnění ankety, která se týká možného prodloužení provozu mateřské školy.

Elektronický odkaz naleznete ve složce Ankety.
Pokud nebudete mít možnost vyplnit elektronicky doma – je možné vyplnit na počítači v MŠ.

Děkuji za ochotu

Mgr. Jitka Reindlová

Ředitelka Mateřské školy “ Malínek“

Anketa pro rodiče – prodloužení provozu MŠ