Informace k videu

Vážení rodiče, v průběhu dnešního odpoledne Vám bude zaslán e-mail s aktivním odkazem ke stažení videa pro maminky. Prosím, video nestahujte v případě, že ho již máte a dejte možnost stažení těm rodičům, kteří ji neměli. Počet stažení je automaticky

Praktikantka ze střední školy

Vážení rodiče, oznamuji  Vám, že v naší mateřské škole je umožněn výkon praxe studentky střední školy, slečny Kristýny Komňanské. Slečna praktikantka bude převážně ve třídě Berušek, ale také ve třídě Koťátek a to do 25. června 2021. Náplň praxe spočívá

Pozor důležité

Vážení rodiče, důrazně apeluji na všechny zákonné zástupce a jimi pověřené osoby k předávání a vyzvedávání dětí, aby nevpouštěli cizí a ani známé osoby do prostoru školy. V dobré víře ochrany Vašich dětí a jejich věcí, je povinností každého, kdo

Informace k provozu od 3. května

Vážení rodiče, s potěšením Vám oznamuji radostnou zprávu, že se opět budeme moci všichni shledat v naší mateřské škole. V našem kraji se děti ve školkách již netestují, tato povinnost platí pouze pro zaměstnance mateřské školy a to 1x týdně.

První den testování

Vážení rodiče, touto cestou bych se s Vámi ráda podělila nejen o výsledky testování z prvního dne.  Dnes jsme se sešli v počtu 27 dětí a 12 dospělých, všechny testy byly negativní.  Díky Vašim trpělivým a motivačním přípravám dětí na

Školné (aktualizováno)

Vážení rodiče, školné za měsíc březen 2021 je rovno nule, případné přeplatky budou zahrnuty do ročního zúčtování a to i v případě úhrady za měsíc duben 2021. Můžete také jednu platbu vynechat, jestliže jste březen již uhradili. Pro rodiče vybraných

Užitečný odkaz

Vážení rodiče, přikládám odkaz, na kterém je plno informací, které zodpoví Vaše nejčastejší otázky ohledně testování. https://testovani.edu.cz/pro-rodice Přeji klidné dny Renfusová Kamila