Nástup nového zaměstnance do MŠ

Informujeme rodiče, že od měsíce února 2018 nastoupila  na pozici asistenta pedagoga do naší MŠ  paní učitelka Miluška Dlabolová, která v naší MŠ působila již v předchozích letech a je velmi zkušená. Zároveň nahradí doposud působící asistentku pedagoga Lucii Salabovou.

Den otevřených dveří

Z důvodu vysoké nemocnosti zaměstnanců i dětí se v měsíci únoru nebude v MŠ konat společný „Den otevřených dveří“. Pokud budou mít rodiče zájem navštívit s dítětem MŠ – dohodnou se individuálně na tel. čísle 485 134 625 se zástupkyní