Povinné předškolní vzdělávání
Informace o povinném předškolním vzdělávání – rodiče
Povinné předškolní vzdělávání a omlouvání dětí
Žádost-o-uvolnění-dítěte-z-předškolního-vzdělávání šk. rok 20/21

Směrnice šk. rok 2021/2022 (platné od 1. 9. 2021)
Č.j. S 227-2021 –  Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání
Č. j. S 228-2021 – Školní řád
Dodatek školního řádu č. 1
Č. j. S 229-2021 – Provozní řád
Č. j. s 230-2021 – Organizační řád

Směrnice  a dokumenty šk. rok 2020/2021 (platné od 1.9.2020)
Čj. S-214-_školní řád_od 1.9.2020
Dodatek školního řádu č. 1

Organizační schéma MŠ
Čj. S-199-Školní řád

Čj. S-213-Provozni řád ŠJ a platba stravné od 1.9.20
Čj. S-212-Úplata za předskolní vzd. od 1.9.20
Čj S-219 Provoz školy od 1. 9. 2020
Manuál_k_provozu_škol_doplnění_25_srpna
Informace pro školy a školská zařízení o vydání nových MO MZd
Krizová opatření pro školská zařízení
Výroční zpráva 2019-20

Ostatní dokumenty školy
Školní vzdělávací program 2017 – info
1 – Zřizovací listina MŠ Malínek
Příloha k ZL za 2009 až 2019
Výroční zpráva o poskytování informací 2019
MAL -střednědobý výhled rozpočtu 2018_2022
MAL – střednědobý výhled rozpočtu 2020-2023
115 – MŠ Malínek 2020 Návrh rozpočtu

OZNAMENI_O_SCHVALENI_ROZPOCTU_NA_ROK_2020
Výroční zpráva o poskytování informací 2020
Informace-o-zpracovani-(cl.13-GDPR-děti)

Zákony, vyhlášky a právní předpisy – výběr
Školsky zákon- úprava 11.7.2020 
107-2005-Vyhláška o školním stravování
27-2016- Vzdělávání dětí se spec. vz.p a dětí nadaných
14-2005-Vyhláška o předškolním vzdělávání