Povinné předškolní vzdělávání
Informace o povinném předškolním vzdělávání – rodiče
Povinné předškolní vzdělávání a omlouvání dětí
Žádost-o-uvolnění-dítěte-z-předškolního-vzdělávání šk. rok 20/21

Směrnice šk. rok 2019/2020
Organizační schéma MŠ Malínek

Čj. S-199-Školní řád
Čj. S-198- Provozní řád MŠ
Čj. S-195- Úplata za předškolní vzděl. 2019
Čj. S-195 Dodatek -Stanovení úplaty v době prázdninového provozu.
Čj. S-208 Úplata v době uzavření z důvodu epidemiologických opatření

Čj. S-196-Provozni řád ŠJ 2019
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy MŠ Malínek za rok 2018, šk. rok 18-19

Směrnice  a dokumenty šk. rok 2020/2021 (platné od 1.9.2020)
Čj. S-214-_skolni_rad_od 1.9.2020
Organizační schéma MŠ
Čj. S-199-Školní řád

Čj. S-213-Provozni řád ŠJ a platba stravné od 1.9.20
Čj. S-212-Úplata za předskolní vzd. od 1.9.20
Čj S-219 Provoz školy od 1. 9. 2020
Manuál_k_provozu_škol_doplnění_25_srpna
Informace pro školy a školská zařízení o vydání nových MO MZd
Krizová opatření pro školská zařízení
Výroční zpráva 2019-20

Ostatní dokumenty školy
Školní vzdělávací program 2017 – info
1 – Zřizovací listina MŠ Malínek
Příloha k ZL za 2009 až 2019
Výroční zpráva o poskytování informací 2019
MAL -střednědobý výhled rozpočtu 2018_2022
MAL – střednědobý výhled rozpočtu 2020-2023
115 – MŠ Malínek 2020 Návrh rozpočtu

OZNAMENI_O_SCHVALENI_ROZPOCTU_NA_ROK_2020
Výroční zpráva o poskytování informací 2020

Zákony, vyhlášky a právní předpisy – výběr
Školsky zákon- úprava 11.7.2020 
107-2005-Vyhláška o školním stravování
27-2016- Vzdělávání dětí se spec. vz.p a dětí nadaných
14-2005-Vyhláška o předškolním vzdělávání