Vážení rodiče, 

vzhledem k nastalé situaci se šířícím se koronavirem Vás žádáme o součinnost a o zodpovědný přístup, zaručující v maximální míře ochranu zdraví dětí i pedagogů.
Pokud se vrátíte z některé rizikové oblasti např. z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ihned po návratu kontaktujte Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje a v zájmu zdraví všech dětí, rodičů a zaměstnanců – dodržujte případně doporučenou karanténu 14 dnů. Karanténu může nařídit pouze orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřující lékař, ale věříme, že budete mít zodpovědný přístup. Děkujeme za pochopení a respektování nastavených opatření.

Infolinka KHS LK
485 253 111 – odtud budete přepojeni na k tomuto účelu vyhrazenou  aktuálně volnou linku – odborníka, lékaře
Provozní doba: Po, St: 7:30-17:00, Út, Čt: 7:00-15:00, Pá: 7:00-14:30
Mimo provozní dobu KHS LK je k dispozici Infolinka SZÚ denně na čísle: 724 810 106 a 725 191 367

Doporučení rodičům ke koronaviru – návrat ze zahraničí