Vážení rodiče,

dovolte mi Vás touto cestou informovat o změně týkající se umístění dětí do náhradní mateřské školy Kytička. Ve spolupráci se zřizovatelem bylo nezbytně nutné nalézt i jiné prostory pro Vaše děti. Třída Slůňátek a Berušek zůstávají z kapacitních důvodů umístěné na MŠ Kytička. Třída Koťátek bude umístěna na mateřské škole Motýlek a to z důvodu nejvyššího počtu dětí v této třídě. Bližší informace k této reorganizaci Vám poskytnu v průběhu příštího týdne.

Děkujeme za pochopení a podporu.

Věříme, že toto nelehké období společnými silami zvládneme.

Za kolektiv MŠ Malínek
Renfusová Kamila, ředitelka

Důležité sdělení