Upozorňujeme zákonné zástupce, že fotogalerie na webu MŠ je přístupná pouze pod heslem, které je pravidelně měněno ( stanoveno ve školním řádu ). Heslo obdrží pouze zákonný zástupce dítěte na vyžádání u učitelky ve třídě. Heslo nesdělujeme telefonicky ani emailem.

Fotogalerie MŠ – ochrana v rámci GDPR