Vážení rodiče,

začátek nového školního roku již klepe na dveře a vnáší k nám nová pravidla odvíjející se od manuálu vydaného MŠMT s platností od  1. 9. 2020. Prosím, seznamte s podrobnějšími informacemi, které naleznete ve směrnici Čj S-219 Provoz školy od 1. 9. 2020  a na nástěnce v šatnách tříd.

Navzdory náročnějším podmínkám zůstává prioritou celého týmu a vedení školy bezpečné prostředí a hlavně spokojené děti. 

Proto Vás žádáme o následující:

– na začátku školního roku zákonný zástupce dítěte podepíše, že byl seznámen s obsahem směrnice mateřské školy, která upravuje podmínky MŠ po dobu trvání potřeby dodržovat epidemiologická doporučení s účinností od 1. 9. 2020

– ranní filtr bude probíhat při předávání dítěte formou pozorování a ústního pohovoru s rodiči

– pokud dítě bude vykazovat příznaky virového onemocnění či zjevné příznaky onemocnění COVID-19, nebude moci býti do MŠ přijato

– při lékařsky potvrzené alergii je nutno doložit lékařskou zprávu

– vybavte dítě do mateřské školy 2 ks roušek (v podepsaném sáčku) pro případ, že se v MŠ vyskytne nákaza, a předejte je paní učitelce

–  je nám líto, ale v současné situaci není možné, aby si děti nosily do MŠ vlastní hračku z domova

 – při vstupu do budovy použijte virucidní dezinfekci, kterou naleznete v šatně na označeném místě

– převlečené dítě předejte paní učitelce u vstupu do třídy, do prostorů určených dětem prosím nevstupujte

– při vyzvedávání dítěte zákonnými zástupci nebo pověřenou osobou zazvoňte na příslušný zvonek třídy a vyčkejte příchodu svého dítěte před třídu

 

Věříme, že společně vstoupíme do nového školního roku ve zdraví, s optimismem a úsměvem na tváři. Na všechny děti se moc těšíme.  

Váš Malínek

Informace k zahájení školního roku 2020 / 2021