INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY K UZAVŘENÍ ŠKOLY A POSTUP PRO VYDÁVÁNÍ OČR

Vážení rodiče,
V návaznosti na zmíněné opatření zřizovatele, uzavíráme MŠ pro běžnou veřejnost do odvolání. Rodiče pečující o dítě, kteří nespadají do dotčených profesí, obdrží potvrzení pro zaměstnavatele.

V případě, že bude zákonný zástupce žádat o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, využije k tomu (níže uvedený tiskopis – vzor)
Postup:
1. Rodiče zažádají emailem na ms67.lbc@volny.cz  nebo na tel. 739 572 096
2. Škola tiskopis potvrdí v bodě A – Potvrzení o uzavření školy a zašle rodičům emailem s elektronickým podpisem
3. Bod B – Žádost o ošetřovné – vyplňuje žadatel o dávku, tzn. zákonný zástupce.
4. Vyplněný tiskopis odevzdá zákonný zástupce svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.
4. Pro případ, že se rodiče při péči o dítě střídají, požádají školu o vydání 2 vyhotovení tiskopisu, jinak postačí pouze jedno.

Pokud rodiče nemají možnost potvrzení vytisknout – lze jej získat v MŠ ve čtvrtek 19. 3. 2020 v době od 8,00 – 12,00 hod. Zvoňte na třídu Slůňata. Do MŠ vcházejte pouze s ochranou rouškou. Potvrzení rodičům vydá zástupkyně řed. MŠ. Další termín bude zveřejněn na webu MŠ.

Děkujeme za pochopení

V Liberci dne 17.3.2020
Mgr. Jitka Reindlová
Ředitelka mateřské školy

tiskopis_osetrovne_skola

Informace – postup a vydávání potvrzení OČR