Informujeme rodiče, že Základní škola Kaplického, Liberec otvírá ve školním roce 2020/2021 přípravnou třídu.
Pan ředitel nás požádal o přenos této informace rodičům dětí s předpokládaným odkladem povinné školní docházky, protože poradny zahájí šetření dětí s časovým odstupem.
Dále Vás informujeme, že pro školní rok 2020/2021 otvírá Základní škola Kaplického, Liberec také Waldorfskou třídu
Waldorfská výuka splňuje požadavky Rámcových vzdělávacích programů vydaných MŠMT ČR.
Výuka rozvíjí žáky uměleckým způsobem v oblastech myšlení, citu i v pestrých manuálních činnostech. Upřednostňuje spolupráci na místo soutěživosti.

Veškeré podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách školy
https://zs-kaplickeho.cz/zapis/.
Individuální dotazy je možné směřovat i na e-mailovou adresu:  skola@zs-kaplickeho.cz   nebo tel.  608 439 020.

Informace – přípravná třída a waldorfská třída při ZŠ Kaplického Liberec ve šk. roce 2020/2021