Tým našich zaměstnanců

Ředitelka školy Renfusová Kamila
Pověřená zástupkyně řed. Kupcová Ivana
Provozní – ved. školní jídelny Havlíčková Ladislava
Pedagogické pracovnice Gajdošová Štefánie
Havlíčková Ladislava
Kupcová Ivana
Bc. Dušková Aneta
Renfusová Kamila
Svobodová Irena
Bc. Šenberková Jana
Ped. asistent, osobní asistent Dlabolová Miloslava
Lagová Nicol
Valová Nikola
Školní jídelna Havlíčková Ladislava
Kosová Lenka
Sochorová Hana
Provoz – úklid Sivulková Marcela
Sochorová Petra

Třídy dětí

BERUŠKY

berusky
Věková skupina 3 – 6 let
Gajdošová Štefánie, Bc. Dušková Aneta
Lagová Nicol (AP)
 
SLŮŇATA
slůňata
Věková skupina 3 – 6 let
Renfusová Kamila, Kupcová Ivana, Havlíčková Ladislava
Dlabolová Miloslava (AP)

 


KOŤATA

kotata
Věková skupina 3 – 6 let
Svobodová Irena, Bc. Šenberková Jana
Valová Nikola (AP)

 

Provoz mateřské školy

Od 6:30 hod. do 16:30 hod.

Děti v mateřské škole potřebují:

  • vhodné a pohodlné oblečení do třídy
  • vhodné oblečení pro pobyt venku
  • přezůvky s pevnou patou a  ne pantofle typu Crocs
  • pláštěnku
  • vhodnou obuv
  • pyžamko

Omlouvání dětí

Pokud je dítě nemocné nebo se nemůže účastnit docházky do MŠ, jsou rodiče povinni nejdéle do 8:00 hodin příslušného dne dítě omluvit a odhlásit ze školního stravování.

Nepřítomnost dítěte v posledním ročníku mateřské školy je nutné zapsat do omluvného listu.

Děti se odhlašují osobně nebo telefonicky: mob. 739 572 096  nebo tel. 485 134 625

Příchod dětí do MŠ

Nejdéle do 8:00 hod. Pozdější příchod pouze dle domluvy.

Vyzvedávání dětí

Vyzvedávání po obědě: 12:15 – 13:00 hod. nebo kdykoliv dle domluvy.

Děti je nutné vyzvednout z MŠ nejdéle do 16:30 hod. Mateřská škola se v 16:30 hod. uzamyká.

Podmínky přijímání dětí do mateřské školy

Termín zápisu (přijímacího řízení) bývá stanoven na 2. pololetí školního roku a  je včas vyvěšen na web. stránkách školy.

Podrobná organizace činností a režim dne

Režim dne je zakotven v organizačním a školním řádu mateřské školy. Dle rozmanitosti denního programu  s dětmi může být pozměněn. Z důvodu psychohygienických podmínek jsou dodržovány důležité časové intervaly pro stravování, duševní hygienu, odpočinek dětí a pobyt venku. Program dne bývá zpravidla členěn na dopolední činnosti, pobyt venku, oběd a odpolední činnosti.

Výchovně vzdělávací činnost je z velké části postavena na situačním a prožitkovém učení. Činnosti s dětmi vede cíleně učitelka s tím, že dává dětem prostor pro jejich aktivní účast a vlastní volbu. Organizace programu je rozmanitá, vychází z potřeb dětí. Preferujeme přirozené učení hrou.

Činnosti dětí jsou organizovány nenásilně a přirozeně, děti se zpravidla podílejí na výběru činností. Během odpočinku po obědě děti  krátce odpočívají při poslechu pohádek, dále relaxují dle vlastní potřeby nebo mají nabídku náhradních klidových  činností. Děti mohou dle dohody s učitelkou navštěvovat kamarády v jiných odděleních a podílet se na činnostech a programu jiné třídy.

Dítě musí vnímat pohodu, klid, jistotu a  bezpečí. Snažíme se vytvářet rodinné klima MŠ.

Dopolední činnosti

06:30 – 7:00 Příchod a scházení dětí v odd. Slůňat
7:00 – 10.00 Dopolední program ve třídách
08:30 – 09:00 Svačina
10:00 – 11:45 Pobyt venku
11:45 – 12:30 Oběd

Odpolední činnosti

12:30 – 14:15 Odpočinek dětí, náhradní klidový program
14:15 – 14:45 Svačina
14:45 – 16:30 Odpolední program ve třídách
16:00 – 16:30 Rozcházení dětí ve třídě Koťat

 

Stravování

Jsme zapojení do programu  “Skutečně zdravá škola“. Jídelníček je pečlivě sestavován dle výživových norem. Vaříme z čerstvých potravin ( např. chlazené maso a ryby, ovoce a zelenina – pokud možno pouze regionální dodavatelé apod.) Nepoužíváme žádné polotovary. K dopolední svačině je pravidelně do jídelníčku zařazován zeleninový a ovocný talíř. Děti mají denně různé druhy ovoce i zelenin. Jídelníček je stále obměňován.

Pitný režim je pravidelně dodržován. Děti mají k dispozici čaje, nápoje z klasických sirupů, minerálky, mléčné nápoje, mléko a čistou vodu. Do pitného režimu pravidelně zařazujeme naše domácí džusy z čerstvého ovoce a zeleniny. Snažíme se omezovat používání soli a cukru.

Ceník stravné šk. rok 2021/2022

Strávníci do 6 let /1 den 38,- Kč
Celkem/měsíc 760,- Kč
Strávníci 7 let a více 40,- Kč
Celkem / měsíc 800,- Kč

 

Ceník školné šk. rok 2021/2022

Pro všechny věkové skupiny dětí je jednotné školné za 1 měsíc 800,- Kč.