Naši mateřskou školu podporují:

 

Rodiče dětí naší mateřské školy. Díky jejich finančním darům můžeme nakoupit potřebné množství výtvarného materiálu a pomůcek.

 

Děkujeme také rodičům za pomoc materiální:

Výtvarný a pracovní materiál, papíry, korálky apod. Děkujeme rodičům, kteří nám pomáhají při opravách v MŠ. Velmi si toho vážíme.