S velikou radostí sdělujeme rodičům, že se nám podařilo získat stříbrný certifikát v programu Skutečně zdravá škola.
Obrovskou zásluhu mají paní kuchařky a vedoucí školní jídelny, velký podíl mají také  paní učitelky.

Máme stříbrný certifikát v programu „Skutečně zdravá školka“