Informujeme rodiče, že na nástěnkách v šatnách a na webu MŠ jsou vyvěšeny nové směrnice týkající se platby za stravné a školné :

 • Školné v měsíci červenci a srpnu je snížená výše částky
  Školné srpen: 130,- Kč
  Školné červenec: 375,- Kč

 

 • Školné od 1.9.2019 se mění a navyšuje
  Školné od září 2019 je stanoveno ve výši: 616,- Kč

 

 • Stravné od září 2019 zůstává ve stejné výši:
  Strávníci 7 – 10 let: 38,- Kč na den
  Strávníci do 6 let: 36 Kč,- na den

 

Nové směrnice MŠ – školné prázdniny, školné a stravné od 1.9.2019