Vážení rodiče,
na vaše e-maily jsme zaslali doplňující informace k zahájení provozu mateřské školy od 18. 5. 2020.
Provoz bude omezen od 6.30 do 16.00 hod.
Při příchodu do MŠ je nutno podepsat:
a) písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) u dítěte či v rodině
b) potvrzení, že jste byli seznámeni s obsahem směrnice mateřské školy, která upravuje podmínky a provoz MŠ do konce školního roku.
Čestné prohlášení s vymezením rizikových skupin jsme vám zaslali v příloze. Můžete si jej předem vytisknout a přinést vyplněné a podepsané. Pokud nemáte možnost, bude k dispozici v MŠ.
Směrnici MŠ, která upravuje podmínky provozu jsme vám zaslali také v příloze k přečtení, abychom vás v šatnách jejím obsahem nezdržovali.

Děkujeme za vaši trpělivost a vstřícnost.
Přeji vám všem za kolektiv zaměstnanců
pevné zdraví, příjemné dny, optimismus a radost z vašich dětí.
Mgr. Jitka Reindlová
Ředitelka Mateřské školy „Malínek“

Děkujeme rodičům, kteří využívali náměty a plnili s dětmi úkoly z Nápadníku, který jsme v době uzavření vkládali na webové stránky MŠ.
Těšíme se na vaše děti.

Odeslání doplňujících informací k zahájení provozu MŠ na emaily zákonných zástupců!!!