Informujeme rodiče, že jsme dnes na  kontaktní e-maily zákonných zástupců odeslali:

  •  informaci o otevření, organizaci a provozu MŠ od 18. 5. 2020
  •  dokument (manuál) MŠMT ze dne 30. 4. 2020 PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
  • návratku k docházce dětí  do mateřské školy od 18. května do konce měsíce  června a v době hlavních prázdnin

Žádáme o zaslání návratky týkající se docházky dětí  pokud možno obratem na e-mail MŠ. 

Děkujeme

Odeslání důležitých informací k otevření MŠ na emaily zákonných zástupců !!!