Vážení rodiče a přátelé školy,

chtěla bych Vám sdělit, že od  1 .9. 2020 dochází v Mateřské škole „Malínek“ k organizační změně.

Vzhledem k tomu, že jsem se  rozhodla opustit oblast školství a  odejít z pozice ředitelky Mateřské školy „Malínek“, bylo vyhlášeno na pracovní místo  ředitelky  konkurzní řízení.

Rada města Liberec dne 14. července 2020, usnesením č. 654/2020 jmenovala na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvkové organizace, od 1. 9. 2020 slečnu Kamilu Renfusovou.

Kamila Renfusová nyní působí v naší mateřské škole  jako učitelka ve třídě Koťat.

Věřím, že působení nové paní ředitelky přinese Mateřské škole Malínek jenom to nejlepší a pozitivně ovlivní její další rozvoj.

Zároveň mi dovolte, abych touto cestou ještě jednou poděkovala všem stávajícím  i bývalým zaměstnancům mateřské školy za skvělé roky spolupráce, za jejich obětavou práci a úžasný přístup k dětem.

Bylo pro mne velkou ctí s nimi (s některými téměř 30 let)  pracovat.

Chtěla bych poděkovat také rodičům, kteří mateřské škole v průběhu mého působení pomáhali.

Mateřské škole „Malínek“ přeji  do budoucna a  ZE SRDCE vše krásné. Dětem přeji, aby pro ně byl „Malínek“ nadále bezpečným přístavem a místem, kde se cítí dobře a kam se rády vrací.

Rozloučím se s vámi  krédem naší mateřské školy, které je dobré si kvůli našim dětem neustále připomínat:

„Chceme-li dát všem  dětem možnosti, musíme jim vytvořit podmínky“.

 

Mgr. Jitka Reindlová

ředitelka mateřské školy

Organizační změna v MŠ a poděkování