V měsíci červenci dojde v mateřské škole k organizační změně. Ze třídy Koťátek odchází paní učitelka Blanka Vacková, které moc děkujeme za dosavadní práci. Od nového školního roku ji nahradí nová paní učitelka Kamila Renfusová.

Organizační změna v MŠ – učitelky v MŠ