Mateřská škola bude účtovat školné v měsíci březnu 2020 v poměrné výši k počtu dnů uzavření.
Školné bylo poníženo na 308,- Kč.
Informace na další měsíce budeme postupně upřesňovat, dle nastalé situace.
Rozdíl bude přeúčtován do stravného a následně vyplacen v celkovém vyúčtování za školní rok.

Platba za školné v době uzavření MŠ od 17. 3. 2020