Vážení rodiče,

jménem celé školy bych ráda touto cestou poděkovala paní Mgr. Jitce Reindlové za perfektní, bezmála třicetileté vedení mateřské školy. Paní Reindlová tu pro nás všechny vždy byla a nadále zůstane velkou oporou a inspirací. Po celé roky dělala maximum pro to, aby se každé dítě a každý z nás v MŠ cítil dobře, bezpečně a důstojně.

Zároveň děkuji všem zaměstnancům za skvělý přístup k dětem, taktéž děkuji za velkou podporu a spolupráci při mém působení v roli učitelky a nyní v roli ředitelky.

Vám rodičům děkujeme za důvěru v naší MŠ a za úsměvy na tvářích vašich dětí.

Jako nová ředitelka budu nadále usilovat o pozitivní rozvoj a dobré jméno naší školy. Věřím, že pro nás pro všechny bude Malínek i v příštích letech stále místem hezkých zážitků, vzpomínek, radosti a pohody.

Dovolte mi zde přivítat novou pracovní posilu slečnu učitelku Bc. Michaelu Němcovou, která již nyní působí ve třídě Berušek.

Na základě těchto personálních změn vnikly organizační změny v jednotlivých třídách, které naleznete zde https://www.msmalinek.cz/informace/.

Do nadcházejícího školního roku ze srdce přeji všem jen to nejlepší, hlavně zdraví, pohodu a spokojenost našich dětí, protože bez nich by svět nebyl tak veselý a rozmanitý, jakým je.

 

Renfusová Kamila

Ředitelka školy

 

 

Poděkování, organizační změny v MŠ