Vážení rodiče, 

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení do 11dubna. Prodlužuje se dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Všem přeji pevné zdraví a pozitivní náladu. 

Děkuji za spolupráci .

Renfusová Kamila      

Prodloužení uzavření škol II.