Plánované setkávání rodičů s odborníky v MŠ máme již naplánováno 4 termíny – vždy od 16.00 hod.
V měsíci listopadu 2018 :
1. setkání – Sluchové vnímání
2. setkání – Logopedická prevence

V měsíci lednu 2019:
3. setkání – Školní zralost, setkání s panem ředitelem ZŠ Kaplického
4. setkání – Školní zralost, setkání  s odborníkem z PPP Liberec
Přesné termíny včas upřesníme. Věříme, že rodiče budou mít zájem a bude velká účast.

Setkávání s rodiči v rámci projektu OPVVV “ Otevřená mateřská škola“