Vážení rodiče,

výše úplaty školného za měsíc prosinec bude ponížena na částku 288,- Kč. 
Rodiče, kteří požadují náhradní mateřskou školu, budou hradit výši úplaty školného a stravného dle sazebníku dané mateřinky. Tito rodiče budou včas informováni o dalším postupu.

S přáním klidných dnů

Renfusová Kamila
ředitelka MŠ

Školné za měsíc prosinec