Vážení rodiče,

školné za měsíc březen 2021 je rovno nule, případné přeplatky budou zahrnuty do ročního zúčtování a to i v případě úhrady za měsíc duben 2021. Můžete také jednu platbu vynechat, jestliže jste březen již uhradili. Pro rodiče vybraných profesí, jejichž děti nemají povinné předškolní vzdělávání, je částka na měsíc duben neměnná. 

Klidné dny přejí

učitelky MŠ Malínek

Školné (aktualizováno)