Prokázání povinného očkování je potřebné doložit potvrzením od lékaře – v tiskopisu, který je součástí žádosti.

U předškoláků v posledním roce před zahájením povinné školní docházky očkování není podmínkou.

Upozornění – doložení povinného očkování u zápisu do MŠ