Vážení rodiče,

tímto Vás seznamujeme s úpravami ceníku školného pro prázdninový provoz, školného a stravného pro nadcházející školní rok 2022/2023.

 

Školné pro prádninový provoz

MŠ „Kytička“ – červenec 168,- Kč
                        – srpen 452,-Kč

MŠ „Motýlek“ – červenec 42,-Kč
                         – srpen 800,-Kč

platby zasílejte na účet MŠ „Malínek“, tak jak jste zvyklí.
Celé znění – zde

 

Školné pro školní rok 2022/2023

Školné pro nadcházející školní rok je stanoveno ve výši 850,-Kč/měsíc.
Celé znění – zde

 

Stravné pro školní rok 2022/2023

Strávníci do 6 let:  45,-Kč/ celodenní stravné
Strávníci od 6 let: 47,-Kč/ celodenní stravné
Celé znění – zde

 

Vyúčtování za uplynulý školní rok proběhne v měsíci září.

 

 

 

 

 

Úprava ceníku školného a stravného