Vážení rodiče,
jak jsme již zveřejnili na úvodní straně webu mateřské školy – s platností od úterý 17. března 2020 budou na dobu neurčitou k předškolnímu vzdělávání přebírány už jen děti rodičů těchto profesí:
– zaměstnanci bezpečnostních sborů,
– zaměstnanci obecní policie,
– zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
– zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb (zejména pak služeb sociální péče a služeb sociální prevence dle zák. 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách),
– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
– příslušníci ozbrojených sil.

Současná situace je pro všechny  velmi náročná a psychicky vyčerpávající. Věříme, že vše díky nastaveným opatřením a velké zodpovědnosti nás všech zvládneme. 

Veškeré informace týkající se provozu mateřské školy budeme na základě aktuálních vládních nařízení a pokynů zřizovatele průběžně zveřejňovat na webu naší MŠ.
V případě potřeby je pro vás denně aktuální kontakt – email mateřské školy:
ms67.lbc@volny.cz  

Mgr. Jitka Reindlová

Ředitelka mateřské školy

Uzavření MŠ od 17. 3. 2020 pro běžnou veřejnost – další informace