Školní prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. Pokud se rozhodnete ponechat si své dítě doma, prosím, oznamte tuto absenci paní učitelce, MŠ bude v tento den otevřena. Na Velký pátek 2. dubna 2021 a na Velikonoční pondělí 5. dubna 2021  bude MŠ uzavřena.

 

Velikonoční prázdniny