Výsledek evaluačního dotazníku, který rodiče obdrželi a vyplňovali v měsíci červnu 2018  je vyvěšen v šatnách. Překvapila nás vysoká účast rodičů. Děkujeme za pomoc ve zkvalitňování podmínek mateřské školy.

Výsledek dotazníkového šetření týkající se spokojenosti rodičů s činností MŠ