Seznam registračních čísel přijatých dětí je vyvěšen ve složce zápis.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020