Aktuální seznam registračních čísle přijatých dětí pro školní rok 2020/2021 je vyvěšen ve složce Zápis do MŠ a ZŠ.
Rozhodnutí o nepřijetí a usnesení o zastavení správního řízení budou 29.5.2020 odeslána zákonným zástupcům doporučeně s dodejkou poštou. Žádáme o jejich převzetí.
Zákonní zástupci, kteří již obdrželi usnesení o přerušení správního řízení budou vyrozuměni o jeho vyhodnocení až po ukončení lhůty, která byla určena  k dodání chybějících podkladů. 

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 složka Zápis do MŠ a ZŠ