Z důvodu vysoké nemocnosti provozních i pedagogických zaměstnanců musíme zrušit rautové odpoledne – ochutnávku pro rodiče v rámci SZŠ, které se mělo konat koncem měsíce března. Náhradní termín včas upřesníme. Dále informujeme rodiče, že v době vyšší nemocnosti   bude na pozici učitelky vypomáhat paní  Miloslava Dlabolová, která je v MŠ  zaměstnána částečně  na pozici asistenta pedagoga.