Informujeme rodiče, že jsme aktualizovali Podmínky a kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2020/2021. Změny se týkají zejména organizace zápisu a podávání žádostí. Vyvěšeno ve složce Zápis do MŠ a ZŠ.

Zápis do MŠ – aktualizace „Podmínek a kritérií pro přijímání dětí“