Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Zápis do Mateřské školy „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace pro školní rok 2020/2021 bude probíhat podle stanovených podmínek a kritérií mateřské školy.

Zápis – smernice_MS

 

Stanovení podmínek a kritérií pro podávání žádosti o přijetí – aktualizace

 

Žádáme zákonné zástupce, aby se seznámili s průběhem zápisů do mateřských škol města Liberec na webovém portálu SML 

https://zapisyms.liberec.cz/ , kde bude probíhat elektronické vydávání žádostí ( systém vás provede vyplňováním žádosti, kterou si v závěru vytisknete).

Prokázání povinného očkování je potřebné doložit potvrzením od lékaře – v tiskopisu, který je součástí žádosti.
U předškoláků v posledním roce před zahájením povinné školní docházky očkování není podmínkou.

Seznam registračních čísel přijatých dětí pro školní rok 2020-2021

 

Zápisy do ZŠ – informace

Upozornění:
Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášení nouzového stavu v ČR dochází k úpravám v organizaci a průběhu zápisů do základních škol zřizovaných SML (v souladu s doporučeními Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky).
Z tohoto důvodu věnujte zvýšenou pozornost informacím uvedeným v části
„Průběh zápisu“ na portálu:

https://zapisyzs.liberec.cz/

Podrobnější informace o realizaci zápisu na základní škole, do které budete žádost podávat, naleznete na jejích internetových stránkách. V případě nejasností můžete samozřejmě školu kontaktovat telefonicky, případně e-mailem.