Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Zápis do Mateřské školy „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022 bude probíhat podle stanovených podmínek a kritérií mateřské školy.

Smernice-k-prijimani-deti-2021-2022

Stanovení-podmínek-a-kritérií-pro-podávání-žádosti-o-přijetí-aktualizace-1 (1).docx

 

Žádáme zákonné zástupce, aby se seznámili s průběhem zápisů do mateřských škol města Liberec na webovém portálu SML 

https://zapisyms.liberec.cz/ , kde bude probíhat elektronické vydávání žádostí (systém vás provede vyplňováním žádosti, kterou si v závěru vytisknete).

Prokázání povinného očkování je potřebné doložit potvrzením od lékaře – v tiskopisu, který je součástí žádosti.
U předškoláků v posledním roce před zahájením povinné školní docházky očkování není podmínkou.

 

Zápisy do ZŠ – informace

Informace k zápisům do ZŠ naleznete na twebovém portálu SML 

https://zapisyzs.liberec.cz/ 

Podrobnější informace o realizaci zápisu na základní škole, do které budete žádost podávat, naleznete na jejích internetových stránkách. V případě nejasností můžete samozřejmě školu kontaktovat telefonicky, případně e-mailem.