Informujeme rodiče, že byla vyvěšena aktualizace Podmínek a kritérií pro přijímání dětí. Sledujte ve složce Zápis.