Informace Statutárního města Liberec týkající se zápisů do MŠ.

AKTUÁLNĚ: Výdej žádostí ze „Zápisového portálu MŠ“ je pozastaven. Pracujeme na aktualizaci podkladů v souladu s uvedeným doporučením MŠMT. Předpokládáme zahájení vydávání žádostí ve středu 8. dubna 2020.

Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášení nouzového stavu v ČR dochází k úpravám v organizaci a průběhu zápisů do mateřských škol zřizovaných SML (v souladu s doporučeními Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky).
Z tohoto důvodu věnujte zvýšenou pozornost informacím uvedeným v části „Fáze zápisu“ na tomto portálu.
Podrobnější informace o realizaci zápisu na mateřské škole, do které budete žádost podávat, naleznete na jejích internetových stránkách. V případě nejasností můžete samozřejmě školu kontaktovat telefonicky, případně e-mailem.

Zápisy do MŠ – upozornění, změna!