Žádáme rodiče, kteří budou podávat žádost o přijetí do mateřské školy, aby si pročetli řádně podmínky a kritéria, které jsou vyvěšeny ve složce zápis. Ze strany rodičů byly vzneseny  dotazy ke způsobu podání žádosti a doložení potvrzení o očkování.

Forma podání!!!

V podmínkách zápisu je jasně je uvedeno, že žádosti je možné podat formou:

  • do datové schránky MŠ (55xtiuj)
  • e-mailem (přílohou)
  • do poštovní schránky MŠ (prostřední vstupní dveře – vkládat pouze 12. 5. 2020 od 7.00 do 16.00 hod.) 
  •  ve výjimečných případech osobně (pouze 12. 5. 2020 v době od 9:00 do 14:00 hodin, přesný čas je nutné domluvit předem na tel. čísle 739 572 096 u zástupkyně ředitelky mateřské školy paní Ivany Kupcové, jinak nebude žádost osobně přijata)

Doložení očkování!!!
Přestože v minulých dnech vydalo MŠMT doporučení k zápisům do mateřských škol s tím, že za nouzového stavu bude stačit čestné prohlášení rodiče + kopie části očkovacího průkazu a očkovací kalendář (s tím, že by to posoudila ředitelka MŠ) – byla tato informace diskutována s Mgr. Evou Martinkovou z OSMTS KÚ LK.
Doporučením je fakt, že ředitelka MŠ není z hlediska zákona o ochraně veřejného zdraví oprávněna toto posuzovat a v zákoně je jasně řečeno potvrzení lékaře. Ředitelka je v tomto případě ten kdo je zodpovědný za správní řízení a dodržování stanovené legislativy.
Požadujeme proto potvrzení od lékaře. Pokud jej rodiče nedodají, bude přerušeno správní řízení do té doby, dokud nebude potvrzení dodáno.

 

Zápisy – připomínka, důležité!!!