Vážení rodiče,

oznamuji Vám změnu termínu uzavření MŠ v době letních prázdnin na adrese MŠ Kytička, ulice Burianova 972/2, Liberec a to od 11.7. do 12.8.2022. Nastaly skutečnosti, na základě kterých je zapotřebí přizpůsobit se provozu školky, ve které budeme dočasně umístěni. Informace rodičům – prázdniny 2022

Bohužel nastaly další nenadálé skutečnosti, které nás donutily přistoupit ke sloučení dosavadních tří tříd do dvou a to se zachováním celého pedagogického i provozního personálu. K rozdělení dětí dojde ve třídě Berušek a to z toho důvodu, abychom zachovali nejenom věkovou vyváženost tříd, ale také klademe velký důraz  na psychosociální vazby dětí.

Seznamy dětí velmi dobře zvážíme, jakmile budou sestaveny, seznámíme Vás s nimi.

Děkuji za laskavé  pochopení

Renfusová Kamila
ředitelka MŠ

Změna termínu letních prázdnin a organizační změna